Побут в Словаччини для Індивідуального Підприємця

ВНЖ Словакии для индивидуальных предпринимателей

Посвідка для Побуту в Словаччини для Індивідуального Підприємця («Жівностник») в Словаччині

Русская Версия внизу!


Працювати і подорожувати по Євросоюзі легально і без обмежень!


Тимчасовий Побут в Словаччини для Індивідуального Підприємця дає Вам наступні переваги:

- легально працювати (без прив'язки до агентства або роботодавца)

- працювати в інших країнах Євросоюзу - наприклад в Австрії або в Німеччині.

- мати більше ніж одну роботу

- право на необмежену кількість відпрацьованих годин на місяць

- гнучко змінювати роботодавця

- оформити на себе машину

- возз'єднання сім'ї (право жити разом на території Євросоюзу)


Приватний або індивідуальний підприємець є фізичною особою з дозволом займатися підприємницькою діяльністю. Ця форма бізнесу вельми поширена в Словаччині і в принципі, в будь-якій країні Євросоюзу. Найчастіше використовується, в будівництві, у виробництві, в логістиці та в послугах у сфері краси.


Деякі роботодавці не працевлаштовують працівників, а тільки співпрацюють з приватними підприємцями, що вигідно для обох сторін, оскільки в такому випадку у працівників більше зарплата, ніж при стандартному працевлаштуванні.


Вартість наших послуг з отримання Тимчасового Побуту для ФОП (živnosť) під ключ становить 400 €. Всі інші витрати процесу платит кожен клієнт в міру їх виникнення.


Тривалість процесу від початку до отримання карти Тимчасового Побиту: 2-3 місяці. Етапи процесу можна розкласти по вашим можливостям.


I. Перший етап:

Отримання статусу ФОП (živnosť)


Потрібні документи:

- Довідка про несудимість в країні громадянства з апостилем для використання за кордоном не старше 90 днів.


Цю частину процесу здійснює агентство за дорученням без необхідності Вашої особистої присутності.

Тривалість процесу 5-7 днів


Витрати:

- 200 € аванс за послуги Агентства

- 400 € на витрати процесу

РАЗОМ: 600 €


II. Другий етап:

Підготовка пакету документів та подача заяви на отримання Тимчасового Побиту на імміграційної поліції Словаччини.


Потрібні документи:

- 2 фотки 3х3,5 см

- Довідка про несудимість з будь-якої іншої країни світу, де Ви проживали в протягом останніх трьох років більше 90 днів не старше 90 днів (якщо треба)


Ця частина процесу вимагає Вашої особистої присутності для:

- відкриття рахунків (особистого і підприємницького) в банку.

- подачі заяви на тимчасове проживання в Словаччині (біометрія)

Тривалість процесу 3-5 днів


Витрати:

- 600 € на витрати процесу (за умови прийняття вашої заяви на поліції)

РАЗОМ: 600 €


Після подачі заяви на поліції слід очікувати карту Віда на проживання 2-3 місяці.


III. Третій етап:

Дії після отримання Тимчасового Побиту Словаччини.


- До 30-ти днів після отримання карти Віда на проживання ви зобов'язані пройти медогляд для іммігрантів в одній з ліцензованих клінік в Словаччині.


Витрати:

- 200 € доплата за послуги Агентства

- 400 € на витрати процесу

РАЗОМ: 400 €


Ціна послуги "під ключ" 1.800 €


Для тих хто вже мав тимчасового місця проживання в Словаччині і проходив Медогляд, забезпечений житлом, офісом, має рахунки в банках і має власні кошти, ціна ПП + ПНП не перевищить 700


Якщо у Вас є частина документів, ми Вам зробимо індивідуальну пропозицію.


Цікавить? Ми на зв'язку!


+380 (99) 009 27 32 Viber, WhatsApp, FaceTime Audio

+421 905 750 901 Viber, WhatsApp, FaceTime AudioРусская Версия:

ВНЖ в Словакии для Индивидуального предпринимателя (“Живностник”)


Работайте и путешествуйте по Евросоюзе легально и без ограничений!


ВНЖ Словакии для Индивидуального Предпринимателя дает Вам следующие преимущества:

- легально работать (без привязки к агентству или работодателю)

- работать в других странах Евросоюза - например в Австрии или в Германии.

- иметь больше чем одну работу

- право на неограниченное количество отработанных часов в месяц

- гибко менять работодателя

- оформить на себя машину

- воссоединение семьи (право жить в месте на территории Евросоюза)


Частный или индивидуальный предприниматель является физическим лицом с разрешением заниматься предпринимательской деятельностью. Эта форма бизнеса весьма распространена в Словакии и в принципе, в любой другой стране Евросоюза. Чаще всего используется, в строительстве, в производстве, в логистике и в услугах в сфере красоты.


Некоторые работодатели не трудоустраивают работников, а только сотрудничают с частными предпринимателями, что выгодно для обеих сторон, поскольку в таком случае у работников больше зарплата, чем при стандартном трудоустройстве.


Стоимость наших услуг по получении Вида на жительство (ВНЖ) для ЧП (živnosť) под ключ составляет 400 €. Все остальный затраты процесса платить каждый клиент по мере их возникновения.


Длительность процесса от начала до получения карты Вида на жительство: 2-3 месяца. Этапы процесса можно разложить по вашим возможностям.


I. Первый этап:

Получение статусу ЧП (živnosť)


Нужные документы:

- Справка о несудимости в стране гражданства с апостилем для использования за рубежом не старше 90 дней.


Эту часть процесса осуществляет агентство по доверенности без необходимости Вашего личного присутствия.

Длительность процесса 5-7 дней


Затраты:

- 200 € аванс за услуги Агентства

- 400 € на затраты процесса

ИТОГО: 600 €


II. Второй этап:

Подготовка пакета документов и подача заявления на Вид на жительство (ВНЖ) на иммиграционной полиции Словакии.


Нужные документы:

- 2 фотки 3х3,5 см

- Справка о несудимости с любой другой страны мира, где Вы проживали в течении последних трех лет более 90 дней не старше 90 дней (если надо)


Эта часть процесса требует Вашего личного присутствия для:

- открытия счетов (личного и предпринимательского) в банке.

- подачи заявления на временное жительство в Словакии (биометрия)

Длительность процесса 5-7 дней


Затраты:

- 600 € на затраты процесса (при условии принятия вашего заявления на полиции)

ИТОГО: 600 €


После подачи заявления на полиции следует ожидать карту Вида на жительство 2-3 месяца


III. Третий этап:

Действия после получения ВНЖ Словакии.


- До 30-ти дней после получения карты Вида на жительство вы обязаны пройти медосмотр для иммигрантов в одной из лицензированных клиник в Словакии.


Затраты:

- 200 € доплата за услуги Агентства

- 400 € на затраты процесса

ИТОГО: 600 €


Цена услуги "под ключ" 1.800 €


Для тех кто уже имел временное место жительства в Словакии и проходил Медосмотр, обеспечен жильем, офисом, имеет счета в банках и имеет собственные средства, цена ЧП + ВНЖ не превысит 700


Если у Вас есть часть документов, мы Вам сделаем индивидуальное предложение.


Интересует? Мы на связи!


+380 (99) 009 27 32 Viber, WhatsApp, FaceTime Audio

+421 905 750 901 Viber, WhatsApp, FaceTime Audio


info@acrossborderlandconsulting.com