Предприемач во Европа со Макдонски пасош

Акрос Бордер Консалтинг ви нуди можност за само 2.500 евра, еднократно, да имате сопствена фирма во Словачка.


Зошто Словачка

1. Во евро зоната има најниски обврзувачки даноци од само15%

2. Сметководител за 400 евра годишно

3. Работа воцела Европа, по добивање на л.к.

4. Работа на повеќе места со повеќе фирми

5. Можност за намалување на даноци


Возило, алати, машини вработувања, жена , деца , роднини и сл.


Обратете ни се за прашања и одговори на емаил


darko@acrossborderlandconsulting.com


+421 905 957 988