Майстер - універсал для ремонтів на RENOVUM

Мастер - универсал для ремонтных работ на RENOVUM (русская версия ниже)

2.000€ в місяць чистими (в середньому) на місяць + проживання. Безкоштовна вакансія. Стабільна робота. Повна організаційна підтримка. Посвідчення на проживания за рахунок роботодавця. Праця як Фізична особа - підприємець.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:

 • фізично здорові, без шкідливих звичок;

 • Досвід ремонту квартир або офісів.

 • Досвід роботи на аналогічній позиції

 • Середня освіта

 • Працьовиті, пунктуальні, чесні, самостійні з відповідальним ставленням до роботи.

 • Мотивовані, неконфліктні, проінформовані про умови роботи (робочий режим, зарплату), гнучкі.

 • Відсутність судимості

БАЖАНО, але необов’язково

 • Знання словацької мови

 • Водійські права групи “В”

 • Статус фізічной особи - підприємця в Словаччині

РОБОТА:

 • Працівник оцінює кількість роботи, замовляє необхідні матеріали;

 • Виконання демонтажних робіт (плитки, сантехніки, стін або перегородок за потребою);

 • Виконання грубих кладoк (кладка стін, перегородок);

 • Установка сантехніки (гарячої й холодної води і каналізації);

 • Монтаж гіпсокартону, укладання плитки, малярні роботи;

 • Складність: Робота є фізично складної

ЗАРПЛАТА І БОНУСИ:

 • Заробітня плата 2.000€ чистими на місяць. Сума залежить від продуктивності бригади. Наприклад, за капітальний ремонт ванної кімнати з туалетом працівник отримує 500€. Тривалість роботи капітального ремонту - з понеділка по четвер (максимум до пятниці);

 • Оплачувана відпустка 20 днів;

 • Оплачуваний лікарняний;

 • Працівникам надається безкоштовно спецодяг і взуття.

ЧАС РОБОТИ:

 • 40 годин на тиждень, або більше/менше часу, залежно від того як бригада працює.

ЗАТРАТИ:

 • Житло надається роботодавцем - безкоштовно

 • Трансфер на роботу надається роботодавцем - безкоштовно

ПРОЦЕС ОФОРМЛЕНИЯ:

 • Кандидат проходить співбесіду та практичний тест в Словаччині. Запрошення на тест отримують тільки кандидати, які надіслали агентству резюме, і мають досвід роботи.

 • Успішні кандидати отримують пропозицію вийти на роботу і выходят на роботу у найближчий можливий термін (процес отримання статусу ФОП має вже бути готовим).

 • На витрати процесса оформлення роботодавцем може бути наданий кредит. Витрати, на які кандидат отримав кредит роботодавця, будуть згодом списуватися з зарплати кандидата в розмірі 80 € - 100 € в місяць, до повного погашення витрат.

Документи, які у вас повинні бути в Словаччині на руках для подачі на статус підприємця та Тимчасове проживання:

 • Біометричний паспорт (наявність біометрії).

 • Довідка про несудимість + Апостиль для «Надання в установи для іноземних держав» (без перекладу на словацьку мову)

 • Якщо кандидат за останні 3 роки перебував і працював більше ніж 85 днів в країнах Шенген, то потрібна довідка про несудимість з країни перебування + Апостиль.


Мастер - универсал для ремонтных работ на RENOVUM (русская версия)

2.000 евро чистыми в месяц + проживание. Бесплатная вакансия. Стабильная работа. Полная организационная поддержка. Удостоверение на проживание за счет работодателя. Возможность работать как физическая особа – предприниматель.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ :

 • физически здоровые, без вредных привычек;

 • Опыт работы ремонта квартир или офисов;

 • Опыт работы на аналогичной должности;

 • Среднее образование;

 • Трудолюбивые, пунктуальные, проинформированные о условиях работы (рабочий режим, зарплата), гибкие;

 • Отсутствие судимости

 • Способность выходить на работу как бригада из двух человек.

ЖЕЛАТЕЛЬНО, но не обязательно:

 • Знание словацкого языка;

 • Водительские права категории «В»;

 • Статус физической особы – предпринимателя в Словакии.

РАБОТА:

 • Работник оценивает количество работы, заказывает необходимые материалы;

 • Произведение демонтажных работ (плитки, сантехники, стен или перегородок по нужде);

 • Исполнение грубых кладок (кладка стен, перегородок);

 • Установка сантехники (горячей и холодной воды, канализации);

 • Монтаж гипсокартона, кладка плитки, малярные работы;

 • Сложность: работа является физически тяжелой.

ЗАРПЛАТА И БОНУСЫ:

 • Зарплата 2.000 евро чистыми в месяц. Сума зависит от продуктивности бригады. Например, за капитальный ремонт ванной комнаты с туалетом работник получает 500 евро. Длительность работы капитального ремонта – с понедельника по четверг (максимум по пятницу);

 • Оплачиваемый отпуск 20 дней;

 • Оплачиваемый больничный;

 • Работникам выделяется бесплатно спецодежда и обувь.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

 • 40 часов на неделю, или больше/меньше времени, в зависимости от того как работает бригада .

ЗАТРАТЫ:

 • Жилье предоставляется работодателем – бесплатно.

 • Трансфер на работу предоставляется работодателем – бесплатно.

ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ:

 • Кандидат проходить собеседование и практический тест в Словакии. Приглашение на тест получают только те кандидаты, приславшие агентству резюме, и имеющие опыт работы.

 • Успешные кандидаты получают предложение выйти на работу и выходят на работу в ближайший возможный срок (процесс получения статуса ЧП должен уже быть готовым).

 • На расходы процесса оформления работодателем может быть предоставлен кредит. Расходы, на которые кандидат получил кредит от работодателя, будут впоследствии списываться с зарплаты кандидата в размере 80 € - 100 € в месяц, до полного погашения расходов.

Документы, которые у вас должны быть в Словакии на руках для подачи на статус предпринимателя и Временное проживание:

 • Биометрический паспорт (наличие биометрии).

 • Справка о несудимости + Апостиль для «Предоставление в учреждения иностранных государств» (без перевода на словацкий язык)

 • Если кандидат за последние 3 года находился и работал более 85 дней в странах Шенгена, то нужна также справка о несудимости из страны пребывания + Апостиль.